حامی ارتباط ژیوان

پیگیری تعمیرات

شرکت حامی هوشمند اطمینان ژیوان در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان گرامی و صرفه جویی در وقت گرانبهای شما امکان پیگیری، استعلام و مشاهده وضعیت دستگاه درحال تعمیر و سرویس در واحد فنی را برای شما مشتری گرامی از طریق وب سایت خویش تدارک دیده است .

Coming Soon